U Krokodýla

Obchůdek „U KROKODÝLA“ jsme se rozhodli otevřít proto, že jsme jako zákazníci pociťovali nedostatek, či spíše absenci zboží, které u nás nyní nabízíme. Prodejna tohoto zaměření a šíře sortimentu nemá v Táboře a okolí obdoby. Obchod je rozdělen do dvou zdánlivě nesouvisejících částí. Opak je pravdou. Hlavní myšlenka se promítá jak do části s oblečením a módními doplňky, tak především do drogerie a kosmetiky. Snažíme se co nejméně zatěžovat životní prostředí a podporovat trvale udržitelný rozvoj, což pro nás v praxi znamená používat prostředky, které jsou k přírodě šetrné a v dlouhodobém horizontu pokud ne zlepší, tak ji alespoň zachovají příštím generacím ve stejném stavu, v jakém se nachází nyní. Jsme toho názoru, že je důležité vštěpovat našim dětem, že brát přírodu jako samozřejmost je velmi krátkozraké a i sebemenší snaha jednotlivce v konečném výsledku smysl má, přestože mnoho lidí tvrdí opak.